Top nạp thẻ

hieutran

1.012.997 Mora

admin

121.506 Mora

test

100.999 Mora

hieu888

1.700 Mora

hoankz

1.456 Mora

thanhck

1.000 Mora

bangmap

190 Mora

hoangtin

140 Mora

XEM NGAY NHÓM ACC BẠN MUỐNXem tất cả

Nổi bậtXem tất cả

ACC VIP CẤP CAO

Cấp bậc: Thách đấu

Cấp AR: 155
Khu vực: Asia
Tướng 5*: 3
Tướng:
Vũ khí:
1.000 Mora

ACC RANDOM

Cấp bậc: Đại cao thủ

Cấp AR: 130
Khu vực: EU
Tướng 5*: 3
Tướng:
Vũ khí:
500 Mora

ACC REROLL

Cấp bậc: Cao thủ

Cấp AR: 156
Khu vực: ASIA
Tướng 5*: 3
Tướng:
Vũ khí:
300 Mora

ACC VIP CẤP CAO

Cấp bậc: Lục bảo

Cấp AR: 130
Khu vực: ASIA
Tướng 5*: 3
Tướng:
Vũ khí:
60 Mora

ACC VIP CẤP CAO

Cấp bậc: Kim cương

Cấp AR: 123
Khu vực: ASIA
Tướng 5*: 3
Tướng:
Vũ khí:
100 Mora

ACC VIP CẤP CAO

Cấp bậc: Vàng

Cấp AR: 145
Khu vực: ASIA
Tướng 5*: 3
Tướng:
Vũ khí:
40 Mora

ACC VIP CẤP CAO

Cấp bậc: Đồng

Cấp AR: 129
Khu vực: US
Tướng 5*: 3
Tướng:
Vũ khí:
20 Mora

ACC VIP CẤP THẤP

Cấp bậc: Bạch Kim

Cấp AR: 157
Khu vực: ASIA
Tướng 5*: 3
Tướng:
Vũ khí:
50 Mora